Címkék

befektetésösztönzés Napfényország

 • Megjött az első eredmény a megyei befektetés-ösztönzési tevékenységben

  Több megyei település területei is bekerültek az országos telephely adatbázisba, melyben a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat munkája is segített.

 • Mennyire ismerik Csongrád megyét a külföldi befektetők?

  Elkészült a Csongrád Megyei Önkormányzat angol nyelvű befektetés-ösztönzési kiadványának aktualizált, on-line verziója, amely a megye iránt érdeklődő új befektetők, cégek számára nyújt hasznos információkat a térség földrajzi, gazdasági és iparági szerkezetéről.

 • A befektetésösztönzésről tárgyalt a megye vezetése

  Egységes megyei arculat, megfelelő adatbázis és információs hálózat kell ahhoz, hogy a jövőben a befektetők érdeklődését növelni lehessen Csongrád megye iránt. Ez hangzott el azon a személyes egyeztetésen, amelyet Gémes László, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke és Csáki Béla alelnök folytatott Szabó Mártonnal a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgató-helyettesével, Ópusztaszeren. A vezetők a két szervezet közötti, szorosabb együttműködés lehetőségeiről is tárgyaltak.

 • Bemutatkozott a polgármestereknek Csongrád megye új elnöksége

  A Csongrád Megyei Önkormányzat a 2019-2024 közötti időszakban eddigieknél hangsúlyosabban szeretné képviselni azt a kormányzati szándékot, hogy az uniós forrásból megvalósuló fejlesztésekkel nagymértékben és folyamatosan javuljon az állampolgárok életminősége. Ennek érdekében a megyei településvezetőknek közvetlen kapcsolattartást ígért és rendszeres szakmai fórumok szervezését tervezi a Csongrád Megyei Közgyűlés új vezetése.

 • Napfényország

  Csongrád megye hazánk legnapfényesebb tája, itt található Magyarország legmélyebb pontja, s a legmagyarabbnak tartott folyónk, a Tisza itt hagyja el országunkat. Sokan, akik csak országúton vagy vasúton robognak át a vidéken, egyhangúnak, kevés szépséget mutatónak hihetik vidékünket, pedig a megye - sajátos átmeneti jellege miatt - rendelkezik szinte minden természeti szépséggel, amit Alföldünk mutat. Megtalálható itt a puszta, a folyókhoz és a szikes tavakhoz kapcsolódó mozgalmas élővilág, de a síksági tájnak némi domborzati változatosságot adó, ma már kötött homokformák illetve kunhalmok is. Talán még az itt élők többsége sem tudja, milyen természeti szépségeket tud nyújtani tájunk annak, aki szán arra időt, hogy megismerje tágabb lakókörnyezetét.

  Csongrád Megye Önkormányzata jelentős erőfeszítéseket vállalt annak érdekében, hogy megismertesse a táj múltját és jelenét. 2001-ben adta ki a „Három folyó mentén” című, elsősorban kultúrtörténeti megközelítésű megyebemutató albumát, ekkor fogadta el a megye környezeti programját, melyben egyebek mellett elhatározta, a táj természeti értékeit bemutató kiadvány készítését is.

  Korunk változó lehetőségeihez és igényeihez alkalmazkodva készült el a Napfényország című könyv és a szervesen hozzákapcsolódó CD. Ez a kettős megvalósítás lehetővé tette számunkra, hogy mind tartalmilag, mind képileg jóval többet tudjunk bemutatni, mint amit egy önálló kiadvány kínált volna. A CD lehetővé tette, hogy azon részletesebb térképet, több képet, s egyes esetekben bővebb szöveget is közzétehessünk, s egyúttal módot adott arra is, hogy a legfontosabb részek angol nyelvű fordításával a külföldiek számára is teljes értékű anyagot mutathatunk be.

  A tájért lelkesedő, jó szemű, egy-egy képért akár órákat lesben álló fotósok segítségével az olvasó is részese lehet a természet felfedezésének, s reméljük ennek nyomán mind többen kapnak kedvet maguk is vidékünk felfedezéséhez. Ehhez gyakorlati segítséget is kaphatunk kiadványunkban a megyei Természetbarát Szövetség túraleírásai alapján.

  A színes képekkel gazdagon illusztrált könyv és a hozzá tartozó CD elérhető a Csongrád Megyei Önkormányzatnál a Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. címen (Belvedere-palota). Telefon: 62/886-840.

Csongrád-Csanád Vármegyei Értéktár


Kapcsolat
Copyright © 2021. Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal. Minden jog fenntartva.