Nagy kontrasztú, akadálymentes verzió
images/spacer.png, 0 kBFőoldal


Elérhetőségek


Közérdekű adatok


Pályázatok


Hírek


Befektetésösztönzés


Képzés


Képgaléria

Tisztelt Látogató!


Az alábbiakban röviden tájékozódhat a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakulásának jogszabályi környezetéről, céljáról és feladatairól.

A múlt

Csongrád Megyei Önkormányzat feladatai 2012-től (az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény), illetve 2013-tól (a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 2013. évi CCXVI. törvény) hatályba lépésével jelentősen megváltoztak.

A korábbi, főként intézményfenntartói szerepkör után - a közigazgatás megyei szintjének átszervezését követően- a megyék a 2014-2020-as tervezési időszak területi szintű tervezésében, azon belül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) előkészítésében és megvalósításának koordinációjában jutottak fontos szerephez.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet újabb feladattal erősítette a megyei önkormányzat területfejlesztésben betöltött szerepét azzal, hogy a megyei önkormányzat a megye területén található települési önkormányzatok TOP támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei – fenti jogszabályban meghatározott- tevékenységének ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.

A Csongrád Megyei Önkormányzat, igazodva a fenti szabályozási környezethez, indokoltnak látta egy új szervezet létrehozását a megyei kompetenciába tartozó tervezés, és az ehhez kapcsolódó forráselosztás hatékony bonyolítása, a megyében működő települési önkormányzatok, mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésének segítése érdekében.

Ennek okán a Csongrád Megyei Közgyűlés 2013. december 13-án döntött egy 100%-os tulajdoni arányú nonprofit kft. létrehozásáról, mely szervezet Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven 2014. januárban bejegyzésre került (cégjegyzékszám: 06 09 020863 Székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2-4.).

A jelen

A Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. immáron 5. éve működő gazdasági szervezet, mely a megye 38 települési önkormányzatával egy önkormányzati társulásával és számos gazdasági társasággal áll üzleti kapcsolatban. Ügyfélköre mára a megye területén is túlmutat.

Az elmúlt években közel száz pályázat elkészítésében vett részt a társaság, melyek gyakorlatilag mindegyike támogatói döntésben részesült.

A megye 314 db TOP projektjének közel egy negyedét ez a cég készítette, a támogatási döntéssel rendelkező 228 db TOP projektjének szintén negyedének projektmenedzsment szolgáltatásait ez a cég látja el.

A TOP projektek mellett VP és VP-LEADER, határon átnyúló program (IPA/HU-SRB), EFOP, GINOP és KEHOP projekteket készített és menedzsel a kft.

A cég igyekszik feladatát a tőle telhető legnagyobb szakértelemmel, precizitással és odaadással elvégezni, nagy hangsúlyt fektetve a személyes kapcsolattartásra és munkakapcsolatra, és természetesen a határidők betartására. Reméljük, hogy minden ügyfelünk elégedett a munkánkkal, illetve az elvégzett szolgáltatásainkkal.

A jövő

Bár a szervezet elsődleges célja és feladata a TOP forrásokból megvalósuló fejlesztések sikerre vitele, mely az előzetes várakozásoknak megfelelően 2020-ra teljesül, a jövő szempontjából alapvető fontosságú minden egyéb vállalkozási típusú tevékenység eredményes folytatása. A cég ezért bontogatja szárnyait a kommunikáció, rendezvényszervezés, egyéb szaktanácsadás szolgáltatások, egyéb pályázatírás és projektmenedzsment terén.

Legyen Ön is leendő partnerünk, tiszteljen meg bizalmával!

Ne feledje, a pályázatokban TOP-pon vagyunk!

Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

images/spacer.png, 0 kB
Impresszum | Készítette: Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 2015. | Weblap: www.csongrad-megye.hu