Címkék

befektetésösztönzés szegvár

 • Mindszent és Szegvár településeket összekötő kerékpárút kialakítása

  Mindszent Város Önkormányzata Szegvár Nagyközség Önkormányzatával, Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzatával, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel és Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft-vel konzorciumi együttműködést kötött kerékpárút építését célzó TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-0016 azonosítószámú pályázatra, mely 1.300 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósul meg konzorciumi formában.

  Főkedvezményezett neve: Mindszent Város Önkormányzata

  Konzorciumi tagok:

  • Szegvár Nagyközség Önkormányzat
  • Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata
  • Magyar Közút Nonprofit Zrt.
  • Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

  Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00016

  A szerződött támogatás összege: 1 300 000 000 Ft

  Támogatás mértéke: 100%

  A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.12.31.

  A projekt tartalmának bemutatása:

  A projekt célja és egyben tartalma egy Mindszent várost Szegvár nagyközséggel összekötő kerékpárút építése, egy Mindszent központját a komp kikötővel összekötő kerékpárút építése, valamint Szegvár belterületi meglévő kerékpárút felújítása. A mintegy 8,8 km hosszú kerékpárút négy szakaszból tevődik össze:

  1. szakasz: Mindszent belterületén a kompkikötő felé a 4521. j. Szentes-Mindszent- Hódmezővásárhely összekötő út 16+651 – 16+927 km. szelvényei között és a 4522. j. Mindszent-Baks összekötő út 0+000 – 1+439 km szelvényei között új gyalog-kerékpárút.

  2. szakasz: Mindszent Napkelet utcán a meglévő kerékpárútra csatlakozva Mindszent-Szegvár közigazgatási határáig a 4521. j. Szentes- Mindszent-Hódmezővásárhely összekötő út 12+135 – 15+467 km szelvényei között új egyesített gyalog-kerékpárút belterületen és 2x1 haladósávos kerékpárút külterületen.

  3. szakasz: Mindszent-Szegvár közigazgatási határától Szegvár Szőlőkalja utcáig a 4521. j. Szentes-Mindszent- Hódmezővásárhely összekötő út 9+594 – 12+135 km szelvények között új 2x1 haladósávos kerékpárút.

  4. szakasz: Szegvár belterületén meglévő kerékpárút felújítása a 4521. j. Szentes- Mindszent-Hódmezővásárhely összekötő út 8+322 – 9+534 km szelvények között.

  Jelen tervezett beruházás további célja, hogy a projekt eredményeként előnyben részesüljenek a környezetileg fenntartható közlekedési módok, és egyetlen fenntartható közlekedési mód se kerüljön a projekt által hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva.

  A fejlesztés szükségszerűségét az indokolja, hogy egyre növekszik az agglomerációs gépjárműforgalom az adott településeken és a települések között, ezért a kerékpározók biztonságának növelése érdekében szükség van a kül- és belterületi kerékpárút hálózat folyamatos bővítésére.

  A fejlesztéssel olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés tud megvalósulni az érintett 2 település vonatkozásában, mely hozzájárul(hat) az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakításához, valamint az EU 2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez is.

 • A Csongrád-Csanád megyei identitás erősítése rendezvénysorozat harmadik állomását Szegváron tartotta a Megyei Önkormányzat

  A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat Szegváron, a Károlyi-kastély udvarán tartotta rendezvénysorozatának következő állomását, ahol a szegvári és környékbeli gyerekeké volt a főszerep.

 • A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat Trianon 101-edik és a megye névváltozásának első évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget Szegváron

  A magyar országgyűlés a 2010. évi XLV. törvényében június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította, a trianoni békediktátumra emlékezve a nemzeti összetartozás erősítésének céljával.

 • Új Ifjúsági Szálláshely Szegváron

  A szegvári Kurca-völgye Egyesületnek az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap Turisztikai fejlesztések ösztönzése pályázatból sikerült egy korszerű ifjúsági szálláshelyet létesíteni Szegvár központjában. A több, mint 50 millió forint támogatásból létrehozott szálláshelyen kilenc berendezett szoba szolgál lehetőségként a település vendégeinek minden igényt kielégítő elszállásolására. A település egyik lehetősége a turizmus fejlesztésében van, az öko- vadász- horgász- turizmus kiaknázatlan lehetőséget jelentenek.

 • Megjött az első eredmény a megyei befektetés-ösztönzési tevékenységben

  Több megyei település területei is bekerültek az országos telephely adatbázisba, melyben a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat munkája is segített.

 • Mennyire ismerik Csongrád megyét a külföldi befektetők?

  Elkészült a Csongrád Megyei Önkormányzat angol nyelvű befektetés-ösztönzési kiadványának aktualizált, on-line verziója, amely a megye iránt érdeklődő új befektetők, cégek számára nyújt hasznos információkat a térség földrajzi, gazdasági és iparági szerkezetéről.

 • A befektetésösztönzésről tárgyalt a megye vezetése

  Egységes megyei arculat, megfelelő adatbázis és információs hálózat kell ahhoz, hogy a jövőben a befektetők érdeklődését növelni lehessen Csongrád megye iránt. Ez hangzott el azon a személyes egyeztetésen, amelyet Gémes László, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke és Csáki Béla alelnök folytatott Szabó Mártonnal a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgató-helyettesével, Ópusztaszeren. A vezetők a két szervezet közötti, szorosabb együttműködés lehetőségeiről is tárgyaltak.

 • Bemutatkozott a polgármestereknek Csongrád megye új elnöksége

  A Csongrád Megyei Önkormányzat a 2019-2024 közötti időszakban eddigieknél hangsúlyosabban szeretné képviselni azt a kormányzati szándékot, hogy az uniós forrásból megvalósuló fejlesztésekkel nagymértékben és folyamatosan javuljon az állampolgárok életminősége. Ennek érdekében a megyei településvezetőknek közvetlen kapcsolattartást ígért és rendszeres szakmai fórumok szervezését tervezi a Csongrád Megyei Közgyűlés új vezetése.

Csongrád-Csanád Vármegyei Értéktár


Kapcsolat
Copyright © 2021. Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal. Minden jog fenntartva.