Sándorfalva–Dóc–Ópusztaszer kerékpárút

Sándorfalva–Dóc–Ópusztaszer településeket és Szegedet összekötő kerékpárút megvalósítása - TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00003

A Csongrád Megyei Önkormányzat Sándorfalva Városi Önkormányzattal, Dóc Községi Önkormányzattal és Ópusztaszer Községi Önkormányzattal konzorciumi együttműködést kötött a három települést és Szegedet összekötő kerékpárút kiépítésére.

Jelen beruházás eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva.

A tervezett kerékpárút nyomvonala a 4519 jelű közút (Szeged-Csongrád) mentén helyezkedik el, és a közút szelvényezés szerinti bal oldalán vezet a 29+940-47+556 km szelvények között.

A nyomvonal úgy került kijelölésre, hogy idegen területek minimálisan legyenek igénybevéve, az érintett szakaszokon a kerékpárút és a közút széle között a meglévő ill. keresztmetszeti rendezés utáni vízelvezető árok elférjen, valamint a vonalvezetés elemei megfeleljenek az érvényben lévő ÚT 2-1.203:2006 útügyi műszaki előírásban – „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése”– foglaltaknak.

A fejlesztés egyik szükségszerűségét az indokolja, hogy egyre növekszik az agglomerációs gépjárműforgalom az adott településeken és a települések között, ezért a kerékpározók biztonsága növelésének érdekében szükség van a kül- és belterületi kerékpárút hálózat folyamatos bővítésére.

A fejlesztés egy másik aspektusból vizsgált szükségszerűségét az egyre erősödő turisztikai felhasználás is indokolja (mely területspecifikus szempontrendszerhez való illeszkedést is alátámasztja) ugyanis a tervezett nyomvonalon több turisztikai desztináció is található, mint a sándorfalvi Nádas tó, sándorfalvi bánya tó, és a nyomvonalon helyezkedik el az országos turisztikai célállomást jelentő Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark is.

A fejlesztéssel olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés tud megvalósulni az érintett 3 település vonatkozásában, mely hozzájárul(hat) az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez is.

A projekt a települési lakosság mobilitásának környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja, ugyanakkor hozzá is járul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez.
Rendezvények

Csongrád Megyei Értéktár

Copyright © 2017. Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala. Minden jog fenntartva.

Keresés