spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Területrendezés Nyomtatás

Területrendezés A területrendezés pontos és egzakt megfogalmazását a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv) alapfogalmak meghatározásában találjuk. Tftv.5. §.b) területrendezés: Az ország, illetve térségeire kiterjedően a területfelhasználás rendjének és a területhasználat szabályainak megállapítása, e körben:

ba) Az erőforrások feltárása, a táj terhelése és terhelhetősége meghatározása, ezek együttes értékelése, előrejelzések készítése,

bb) A területi adottságok célszerűbb hasznosítási javaslatainak kidolgozása,

bc) A fejlesztési koncepciók és programok térbeli, műszaki-fizikai rendszerének meghatározása,

bd) Nemzetközi együttműködés és szerződés keretében az európai és területi határrendezési tevékenység összehangolása.

A megyei területrendezési terv a települési önkormányzatoknak nyújt információt. A terv teremti meg a települések közötti szerkezeti kapcsolatokat, meghatározza a jellemző területfelhasználási elemeket és rögzíti az övezeti szabályokat tartalmilag és formailag olyan mélységben, ahogy ezekről az országos területrendezési terv intézkedik.

Magyarország közelgő EU csatlakozásának időszakában különös fontossággal bír a terület- és településrendezési tervek közötti összhang megteremtése és a különböző szintű tervellátottság biztosítása.

A településrendezési tervek - amelyek az építési hatósági munka alapját is képezik - biztosítják a településfejlesztést azáltal, hogy megteremtik az alapját egyes állami ágazati, illetve EU pályázaton történő részvételhez, közvetlen támogatási alapok elnyeréséhez. Fontos követelmény, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény által megszabott 2003. december 31-ei határidőre minden település rendelkezzen az országos településrendezési építési követelmények (OTÉK) alapján készített tervvel.

A területrendezéshez kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
1999. évi XXI. törvény

a területfejlesztésről és területrendezésről (Tf.tv.)
1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről
112/1997. (VI. 27.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről
18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet

a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Keresés térképen

Helyrajzi szám alapjánKözterületnév, házszám alapján


Facebook
Friss hírek
 • Megalakult a Csongrád Megyei Éghajlatváltozási Platform
  2017.04.25 06:39:09

  2018-ra készülhet el a klímastratégia, amelynek kialakításához civilek, önkormányzati és állami intézmények, cégek segítségét kérte a megyei önkormányzat. 17 szervezet csatlakozott a platformhoz. A közös lépések mellett külön-külön is tenni kívánnak a környezet megóvásáért.

   
 • Játékokkal, játékosan válnak környezetvédővé a gyermekek
  2017.04.24 06:06:53

  Idén is a Füvészkertben ünnepelte meg a Föld napját a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. – immáron 23. alkalommal. 10 és 16 óra között számtalan programmal készülnek a különböző játékokon keresztül a bábszínházi előadásokig.

   
 • Klímanócskák faültetése
  2017.04.21 11:33:26

  A Csongrád Megyei Önkormányzat egy pályázatnak köszönhetően a megyei klímastratégia kidolgozásában vehet részt. Ehhez kapcsolódóan a Föld napja alkalmából a megye településein ültettek fát, így Hódmezővásárhelyen, a Szabadság téri Óvodában is, ahol az ovisok is bekapcsolódtak az akcióba.

   
Közlemények, frissítések
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB