A Csongrád Megyei Önkormányzat új honlapja az alábbi linken érhető el:

http://www.csongrad-megye.hu

A régi portál a továbbiakban archívumként üzemel, tartalma nem frissül!

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Csongrád megye bemutatása
Tartalomjegyzék
Csongrád megye bemutatása
Foglalkoztatottság
Oktatás
Egészségügy
Infrastruktúra
Gazdaság
Nemzetközi kapcsolatok
Minden oldal

Népesség, térszerkezet

Csongrád megye területe 4,3 ezer km2, Magyarország területének 4,6%-a. A megye 60 településének lakónépessége 408 000 fő. Ebből Szeged - lakosságszáma alapján a 3. legnépesebb város az országban - 162.500 fővel részesül.

Csongrád egyike azon kevés megyéknek (Fejér, Győr-Moson-Sopron, Zala megyékkel együtt), melyben két megyei jogú város is található: Szeged, a megyeszékhely és Hódmezővásárhely, egykori mezőváros, az ország második legnagyobb kiterjedésű közigazgatási területű települése. E két város meghatározó a megye település- és gazdaságszerkezetében. Szeged a térség közigazgatási, oktatási, tudományos-kutatási, kereskedelmi, egészségügyi, pénzügyi, közlekedési és idegenforgalmi központja: nemcsak megyei, de regionális szerepkörrel is bír. Csongrád, Szentes, Makó gazdag történeti múlttal rendelkező városok.

A megyében 61 helyi önkormányzat működik, amelyből egy területi, azaz megyei önkormányzat és 60 települési önkormányzat.

Csongrád megye Bács-Kiskun és Békés megyékkel együtt alkotja a Dél-alföldi régiót.

 


Foglalkoztatottság

Csongrád megyében a 15-74 éves korú népesség 53 százaléka gazdaságilag aktív (171 800 ezer fő), 47 százaléka inaktív. A nyilvántartott álláskeresők száma a Foglalkoztatási Hivatal adatai alapján 2014. év elején 14 400 fő volt.

A gazdasági ágak közül az ipar (27 %-kal) a legnagyobb foglalkoztató. Az oktatás az alkalmazottak 16 százalékát, a kereskedelem, javítás 11,2 százalékát, a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 8,8 százalékát, a szállítás, raktározás, postai távközlés gazdasági ág 8,1 százalékát, az egészségügy 7,4 százalékát, az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 5,8 százalékát, az építőipar 5,4 százalékát és a mezőgazdaság 5,3 százalékát foglalkoztatja. Említést érdemel, hogy az oktatásban foglalkoztatottak aránya közel 6 százalékponttal és a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya közel 2 százalékponttal haladja meg az országos átlagot.

 


Oktatás

Csongrád megyében az alap-, a közép- és a felsőoktatás is jelen van, színvonaluk az országos átlag felett helyezkedik el. A közoktatási feladatellátást szolgáló intézmények fenntartói elsősorban a helyi önkormányzatok illetve az állam, de egyház, felekezet, alapítvány, és természetes személyek által fenntartottak is működnek a megyében.

A megye középfokú oktatási kínálata mind a négy nagy szakterületen (humán, műszaki, gazdasági szolgáltatási és agrár szakterület) széles skálájú.

Csongrád megye, azon belül elsősorban Szeged- a Szegedi Tudományegyetem révén - a tudományos kutatás-fejlesztési tevékenység legnagyobb vidéki centruma: 207 kutató-fejlesztő helyével, és a 2186 főnyi tudományos kutató-fejlesztői létszámával. A kutató, fejlesztői létszámot tekintve is első helyen áll a megyék rangsorában. A kutatás-fejlesztésre fordított kiadások tekintetében Hajdú-Bihar megyét követően a második helyre sorolódik a 10 191 millió Ft-os ráfordítással (a kapcsolódó tevékenységek – szolgáltatások, termelés stb. – költségei nélkül), amelyet a 2017-ben átadásra kerülő új szuperlézer központ, az ELI is erősíteni fog.

 


Egészségügy

Csongrád megyében magas szintű egészségügyi ellátás biztosított mind az alapellátás, mind a szakellátás területén. A legtöbb településen elérhető a háziorvosi ellátás. A magas szintű szakellátást a megye 6 kórháza és a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központja, illetve a városok rendelőintézetei biztosítják. Egyes intézményekben a felszereltség és az orvosi szakterületek specializálódása révén (szívsebészet, transzplantáció) világszínvonalú illetve európai szintű az ellátás.

 


InfrastruktúraKözúti közlekedés

Csongrád megye két országhatárral és a Szegednél kelet és dél felé ágazó transzeurópai közúti törzshálózati folyosókkal (TEN-T core network roads) kaput nyit Románia és Szerbia, és rajtuk keresztül a Balkán és a Közel-Kelet térsége felé.

A megyét Budapesttel összeköti az M5-ös autópálya, mely Röszkénél éri el a magyar-szerb határt. Az M5-ösről Szegednél ágazik le az M43-as autópálya, melynek Szeged–Makó közötti szakasza már elkészült, és 2014 végéig megépül a Makó és az országhatár közötti hiányzó része. Az M43 Csanádpalotánál csatlakozik a romániai A1 autópályához. 10 autópálya csomópont teremt kapcsolatot a megye sűrű, nyílt szerkezetű úthálózatára, ezáltal jó elérhetőséget biztosítva valamennyi település számára.

A főúthálózat gerincét a Budapest–Szeged–Röszke–(Szerbia) 5-ös főút, a Szeged–Nagylak–(Románia) 43-as főút, a Tiszántúlt feltáró Szeged–Hódmezővásárhely–Békéscsaba–Debrecen 47-es és a Hódmezővásárhely–Szentes–Kunszentmárton közötti 45-ös főút alkotja. A megye északi felét a Szentes–Csongrád–Kiskunfélegyháza 451-es főút köti össze az észak-déli tengelyekkel. Az alacsonyabb rendű úthálózat sűrűségének és eloszlásának köszönhetően egyenletes, jó elérés biztosított a megye egész területén, megfelelő kapcsolódásokkal megye- és országhatárokon túlnyúlóan is.

Vasút

A megye összes vasúthálózatának hossza 305,16 km. Kedvező közlekedési adottságokra épül a szegedi logisztikai központ, amely az ország egyik legjobb infrastruktúrával ellátott és legnagyobb ipari parkja lesz. Csongrád megye valamennyi településén elérhető a vezetékes víz- és gázellátás, valamint a villamos-energia szolgáltatás. A lakosság és a közintézmények vízigényét teljes egészében a felszín alatti vízkészletből elégítik ki. Az ország egyik legnagyobb kőolaj- és földgáz lelőhelye Csongrád megyében, Algyőn található. A megyében a telefon mobilhálózati lefedettsége teljes, és jó a vezetékestelefon-ellátottság is.

 


Gazdaság

Csongrád megye az egy főre jutó GDP alapján a fejlettségi rangsorban az ország 19 megyéjét és a fővárost tekintve a 8. helyet foglalja el, a megyék között a 7. helyet. Ezzel a gazdasági teljesítménnyel Csongrád megelőzi az ország három keleti régiójának valamennyi megyéjét. Csongrád megye gazdasági szerkezetében az országosnál nagyobb súllyal jelenik meg a mezőgazdaság.

A megye gazdaságát a természeti adottságok, a mezőgazdasági termelés és az arra települt feldolgozó ipar határozza meg. Az éghajlati és a táji adottságok kedvezők a táj-specifikus növények termelésére. A mezőgazdaságilag művelhető terület aránya nagyobb, a földterületek termőképessége jobb az országos átlagnál. Földrajzi adottságai, a sok napsütés és a folyók közelsége kiváló termőfölddé teszik a területet. A megye nevezetességén, a szegedi fűszerpaprikán kívül a gabona-, zöldség- és gyümölcstermesztés is kiemelkedő jelentőségű. Az ország vöröshagyma-, fokhagyma-, fűszerpaprika- és gyökérzöldség termésének felét Makó és Szeged körzete adja. Országszerte ismert a makói vöröshagyma és a Szatymazi őszibarack. Csongrád megye államilag elismert bortermő területei Pusztamérges és Csongrád környéke. Szentesen fehér paprika termesztése és baromfifeldolgozás folyik. Szegeden található az ország egyik leghíresebb húsüzeme, a Pick. Az agrár szektornak további fejlődési lehetőségeket kínál a 2016 májusában, Szeged határában megnyíló új Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piac, amely területét tekintve a legnagyobb ilyen létesítmény lesz az országban.

Az ipar egyik jelentős termelő ágazata Csongrád megyében a nem megyei székhelyű szénhidrogén kitermelés és feldolgozás. Hazánk legnagyobb kőolaj- és földgáztelepei találhatók a megye földterületének mélyebb rétegeiben. Csongrád megyében a kutatást és termelést végző MOL Rt. több mint 700 ezer tonna kőolajat (az országos termelés 60%-át) és 1,43 milliárd m3 földgázt (az országos termelés 47,5%-át) termel ki éves szinten.

A megye legnagyobb nyereségű cégei a 2013-as adózott eredmény szerint a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.-t, az EDF DÉMÁSZ Zrt. és a Pick Szeged Zrt..

Ipari parkok, befektetésének potenciális helyszínei

Csongrád megyében jelenleg 13, többségében önkormányzati tulajdonban lévő ipari park működik. Nagy változatosság jellemző a parkok méretére, fő profiljukra, a betelepült cégek számára és az elérhető szolgáltatások körére vonatkozóan, azonban a legtöbb ipari parkban - jellemzően Európai Uniós forrásokból - kialakították a betelepülni szándékozók számára szükséges infrastruktúrát. A beruházásoknak köszönhetően valamennyi ipari park estében kedvező közlekedési és közmű feltételek állnak rendelkezésre.

 


Nemzetközi kapcsolatok

Csongrád megye nemzetközi kapcsolati rendszere széles körű és bővülő: nemcsak a szomszédos országok, hanem más – európai, amerikai, ázsiai – országokkal is építi a kapcsolatait. Együttműködést alakított ki finn, lengyel, dán, francia, portugál, olasz, ukrán, orosz, német, görög megyékkel valamint egy amerikai megyével és egy kínai tartománnyal is.

A megye vezetése kiemelt jelentőséget tulajdonít a határon túli magyar nemzeti kisebbségek által lakott testvérmegyékkel, Temes és Arad megyével, illetve Vajdaság Autonóm Tartománnyal való kapcsolattartásnak.

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Keresés térképen

Helyrajzi szám alapjánKözterületnév, házszám alapján


Facebook
Közlemények, frissítések
 • Közgyűlés - 2017. 10. 13.
  2017.10.04 12:02:59

  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. október 13-án tartja ülését.


  Az ülés helyszíne: Ásotthalom, Szent Gellért Közösségi Ház, IV. körzet 367. (Térkép)

   
 • Közgyűlés - 2017. 09. 01.
  2017.08.25 09:55:09

  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. szeptember 1-én tartja rendkívüli ülését.


  Az ülés helyszíne: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4., Belvedere-palota konferencia terem

   
 • Közgyűlés - 2017. 06. 30.
  2017.06.27 11:54:04

  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. június 30-án tartja ülését.


  Az ülés helyszíne: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4., Belvedere-palota konferencia terem

   
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB